هزینه ارسال چقدر است؟

 

با توجه به شرایط زندگی در ایران و نوسان دائمی هزینه ها نمی توانیم قیمت ثابتی برای هزینه ارسال مشخص کنیم. اما به شما اطمینان می دهیم به علت سابقه طولانی همکاری ما با شرکت های باربری، با پایین ترین نرخ، سفارش شما راتحویل می دهیم.